1. Συλλογ δεκαπντε μικρν ργων για κλασσικ κιθρα σε ελεθερη φρμα, 1982

2. Συμφωνικ ποημα, σε τσσερα μρη για ορχστρα εγχρδων, 1987

3. Θμα και επτ παραλλαγς για πινο, 1990

4. Σοντα, σε ντο ελσσονα (1ο μρος), 1990

5. Σοντα σε μι φεση μεζονα, (3 μρη), 1991

6. Ελνη, σε ποηση Οδυσσα Ελτη για πινο, βιολ, τσλο και μτζο σοπρνο, 1992

7. Θμα και επτ παραλλαγς με τελικ φογκα, για πινο σε λα μεζονα, 1994.
Δοσμνο θμα στις τελικς εξετσεις του διπλματος Σνθεσης

8. Του Αιγαου, για συμφωνικ ορχστρα και χορωδα, ποηση: Οδυσσας Ελτης, 1994.
Δοσμνο ποημα στις εξετσεις του διπλματος Σνθεσης

 Πριμα ργα μουσικς δωματου
9.Το τελευταο ταξδι, για πινο, μποε, βιολ και τσλο, 1994
10.Λεμονοδσος, για πινο, βιολ και τσλο, 1995
11. Αμφιλκη ρα, για πινο, βιολ, τσλο, 1995
12. Ημρα Γενεθλων, για πινο, μποε, βιολ και τσλο, 1995
13. Προσωπογραφα, για σλο σοπρνο, ορχστρα εγχρδων, πινο, μποε, 1995
14. Στους λειμνες της απαντοχς, για πινο, μποε, τμπανα και σοπρνο, 1996

15. Αποχαιρετισμς, για πινο, βιολ και τσλο σε τρα μρη, 1998.
15α. Μεταγενστερη μεταγραφ για πλρη συμφωνικ ορχστρα, 1999.
Αφιερωμνο στη μνμη του πιανστα και πολιτικο μηχανικο Νικλα Γιαβρομη

16. Η Μαρνα των βρχων, σε ποηση Οδυσσα Ελτη για πινο, βιολ τσλο και σοπρνο, σε τσσερα μρη, 2000
16α.1η Ανθολογα Ελλνων ποιητν, για πινο, βιολ τσλο και σοπρνο, 2005,
1ο μρος "Η πλις" σε ποηση Κ. Καβφη,
2ο μρος "Τα γρμματ σου" σε ποηση Κστα Καρυωτκη
3ο μρος "Αισιοδοξα", σε ποηση Κστα Καρυωτκη
4ο μρος "Επκλησις" σε ποηση Κστα Καρυωτκη. Πρκειται για το διο ργο με λλους στχους.

17. Η Πεντμορφη στον κπο, σε ποηση Οδυσσα Ελτη για πινο, βιολ, τσλο, κλαριντο, σοπρνο και μτζο σοπρνο σε τρα μρη, 2001.
17α. Ο Πειρασμς, σε ποηση Διονυσου Σολωμο για πινο, βιολ, τσλο, κλαριντο, σοπρνο και μτζο σοπρνο σε τρα μρη, 2005. Πρκειται για το διο ργο με λλους στχους.

18. Πρφυρας, σε πντε μρη (δραματικ σκην), Ποηση: Διονσιος Σολωμς. Για
συμφωνικ ορχστρα, χορωδα, και σολστ τενρο και βαρτονο, 1993-2001.
Δετερη (μικρς κτασης) επεξεργασα το 2005.
Η τελικ διαμρφωση του ργου με προσθαφαιρσεις γινε το 2009

19. Σπουδς Θαντου, σε ξι μρη πνω σε ποηση Κστα Καρυωτκη για ορχστρα
εγχρδων, ρπα, τμπανα, κλαριντο και τρφωνη χορωδα), 2001.

20. Λειτουργα Ιωννου του Χρυσοστμου, για τετρφωνη μικτ χορωδα και
εκκλησιαστικ ργανο, 1996-2003.
15α. Λειτουργα Μεγλου Βασιλεου, για τετρφωνη μικτ χορωδα και εκκλησιαστικ ργανο, 1996-2003, ργο 15α
Πρκειται για το διο ργο με επιπλον μλη της Λειτουργας του Μεγλου Βασιλεου

21. Κασσιαν, για τετρφωνη μικτ χορωδα και εκκλησιαστικ ργανο, 2003.

22. Αλεξνδρεια, σε ποηση Κ. Καβφη, για συμφωνικ ορχστρα και χορωδα σε τρα μρη, 2003.

23. Η εξασια θρμη ενς ονερου, για συμφωνικ ορχστρα και χορωδα σε ποηση
Δημτρη Κορου και Ι. Μ. Παναγιωτπουλου σε 3 μρη, 2004.

24. Ορχηστρικ ργο ΙΜΕΡΟΣ, για συμφωνικ ορχστρα και ρπα σε τρα μρη, 2004.

25. ργο μουσικς δωματου  για βιολ και πινο (1ο μρος), 2004. Το θμα του ργου χρησιμοποιθηκε 3ο μρος  του συμφωνικο ργου  Μαρο αγκθι

2η Ανθολογα Ελλνων ποιητν
 26. Δδεκα και μισ, σε ποηση Κ. Καβφη για πινο και σοπρνο, 2005.

27. Εις μεγιστνα, σε ποηση Διονυσου Σολομο για δο κιθρες βιολ, κλαριντο και φων, 2005.

28.Το φντασμα, σε ποηση Κ. Παλαμ για δο κιθρες και φων, 2005.

29. Το φεγγαρκι απψε, σε ποηση Κστα Καρυωτκη για πινο, βιολ, τσλο και  φων,
2005.

30. Λιογννητη, Ακριτικ ποηση, Μουσικ δρμα πνω σε ελληνικ θματα και ρυθμος για πινο,
κιθρα, τσλο κλαριντο και τετρφωνη χορωδα,(8 μρη),2006-2014

31. Η λωση, για συμφωνικ ορχστρα σε τσσερα μρη, 2006-07.

32.Η ξοδος, για συμφωνικ ορχστρα σε τσσερα μρη, 2008-09.

33. Συλλογ Δφωνων και τρφωνων Χορωδιακν σπουδν, 2009-10.

34. Συλλογ κουαρττων και ντουτων για κιθρα, 2010.

35. Τρο πινο σε 3 μρη αρ. 1 (πινο, βιολ, τσλο), 2010.
36. Pro domo sua,για συμφωνικ ορχστρα σε τρα μρη 2010.
37. Το φροριο τ' ουρανο, για συμφωνικ ορχστρα σε 3 μρη, 2011.

38. Οργισμνος ρωτας, Η ζω δο ερωτευμνων στα κολαστρια του ουσβιτς (Auschwitz) για συμφωνικ ορχστρα σε 3 μρη, 2013.

39. Μελισσνθη, για πινο τσλο σε 3 μρη, 2013.

40. Η μελαγχολικ μας πλη, για πινο, κλαριντο, τσλο σε 3 μρη, 2014.

41. Το μαρο αγκθι, για συμφωνικ ορχστρα σε 3 μρη, 2014.
42. Ο Θοριος του Ργαγια πινο, δο κιθρες, τσλο, μπσο, κλαριντο και τετρφωνη χορωδα,
(10 μρη), 2014-2015

43. Ελληνικ Σουτα,για τρεις κιθρες, τσλο και  μπσο, 2014-2015

44. Κρητικς, σε εννα μρη, Ποηση: Διονσιος Σολωμς.
Για συμφωνικ ορχστρα σλο τενρο και χορωδα,  (2014-2017).

45. Ανθολογα Αρκδων ποιητν,(2015-18)
46. Σαρντα Παλληκρια, Θμα και παραλλαγς για τετρφωνη χορωδα και ορχστρα, σε ποηση Γιννη Παναγιωτπουλου Κορου, (2018).

47. Γραφις, Ποηση: Κστας Καρυωτκης. Για τρφωνη χορωδα, σλο σοπρνο, πινο και τσλο,  (2018).

48. Δικος, Ποηση: Κστας Καρυωτκης. Για τετρφωνη χορωδα, πινο και τσλο,  (2018).

49.Το Λυκαυγς των δαιμνων
Οδς Ταξιαρχν, γιος Νικλας, γιος Αθανσιος
(Η Γερμανικ-ναζιστικ θηριωδα στη Τρπολη Αρκαδας), για Συμφωνικ ορχστρα και σλο σοπρνο, σε τσσερα μρη, Ποηση: Παναγιτης Δημητρακπουλος (Τκης Τζβας),  (2018).

50. Αρκαδα, 12 κομμτια για πινο και για πινο, βιολ, τσλο. (2018-2019).

51. O τελευταος αυτοκρτορας,  Κωνσταντνος Παλαιολγος, Για συμφωνικ ορχστρα και χορωδα,  (2019-2020).

52. Σπουδς για αρχαρους στο πινο (2020- )

 


1. Γενικ Θματα Αρμονας, 1996
2. Λσεις Γενικν Θεμτων Αρμονας, 1996
3. Ασκσεις Dicte για τους υποψηφους των Πανελληνων Εξετσεων, 1997
4. Εναρμνιση των ασκσεων λων των υποχρεωτικν τξεων σολφζ, 1997
5. Μελτη πνω στη τροπικ αντστιξη του 16ου αινα, 1998 (ημιτελς)
6. Διασκευς γνωστν ργων για πινο και κιθρα, 1985-2003
7. Θεωρα της Αρμονας (ημιτελς)1. Διευθυντς Ορχστρας (Μυθιστρημα), 1998

2. Κωνσταντνος Κυδωνιτης «Η ζω και το ργο του» 2001
Εκδθηκε τον Μιο του 2004 απ το Πνευματικ Κντρο
του Δμου Τριπλεως σε συνεργασα με τον εκδοτικ οκο
«Παρουσα»


Θεατρικ μουσικ

Το Γαλζιο πουλ, του Μωρς Μτερλινγκ, 1993, μουσικ για θατρο,
Το ργο γρφηκε για την Θεατρικ Ομδα Τρπολης

Ατζελνα η Σταχτοποτα, της Κρμεν Ρουγκρη, μουσικ για θατρο, 2000.

 

 

   
 
 
s