ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Οι Πτυχιούχοι και Διπλωματούχοι του Αττικού Ωδείου Τρίπολης, περιόδου (1983-2022).

ΠΤΥΧΙΟ ΩΔΙΚΗΣ
 1.Κρατημένος Γιώργος

ΠΤΥΧΙΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ
1. Κοτσιώνη Αθανασία
2. Τερζής Χρήστος
3. Ζαχαροπούλου Κυριακή
4. Καγκλής Δημήτρης
5. Ρεκούμη Αγγελική
6. Κολοβού Πόπη
7. Γιαβρούμης Όμηρος
8. Μητρόπουλος Δημήτριος
9. Λάγγας Γρηγόρης
10.Κατσιρούμπα Γεωργία
11.Κοτσιώνη Σταμάτα
12.Κότσικας Γεώργιος
13.Τερζή Γεωργία
14.Κουρέτας Ανδρέας
15.Καπόγιαννη Ιωάννα
16.Καραφωτιάς Διονύσης
17.Κωστούρος Σωτήρος
18.Μυλωνά Ματίνα
19.Βενέτη Μαρία
20.Αγλαμίσης Παναγιώτης
21.Θεοδωρόπουλος Σταύρος
22.Πανόπουλος Δημήτρης
23.Τσιλιμίγκρα Χριστίνα
24.Φράγκου Ρωξάνη
25.Διαμάντης Δημήτρης
26.Κόλιας Τρύφωνας
27.Καραντώνη Νάγια
28.Τσιατά Μαρία
29.Καμπέλου Θεοδώρα
30.Γκιντώνη Φωτεινή
31.Κρατημένος Γιώργος
32.Νικολοπούλου Αμαλία
33.Αποστολοπούλου Ελένη
34.Μαντάς Δημήτρης
35. Σχοινά Γεωργία
36.Μαντζουράνη Ευγενία
37. Ρογάρης Δημήτρης
38. Παπαδημητρίου Παναγιώτης
39. Μήτσιος Ιάσονας
40. Μπράτσου Κατερίνα
41. Εικοσιπένταρχου Μαρία

ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ
1. Κοτσιώνη Αθανασία
2. Τερζής Χρήστος
3. Κοτσιώνη Σταμάτα
4. Λάγγας Γρηγόρης
5. Αγλαμίσης Παναγιώτης
6.Θεοδωρόπουλος Σταύρος
7.Κουρέτας Ανδρέας
8. Κατσιρούμπα Γεωργία
9.Κολοβού Καλλιόπη
10.Ιωάννου Ειρήνη
11. Μαντζουράνη Ευγενία
12. Ρογάρης Δημήτρης

ΠΤΥΧΙΟ FUGA
1.Κοτσιώνη Αθανασία
2.Κοτσιώνη Σταμάτα
3. Λάγγας Γρηγόρης
4. Θεοδωρόπουλος Σταύρος
5. Κουρέτας Ανδρέας
6. Φωτοπούλου Χαρά
7. Ιωάννου Ειρήνη

8. Ρογάρης Δημήτρης

ΠΤΥΧΙΟ  ΠΙΑΝΟΥ
1.Κοτσιώνη Αθανασία
2.Ρεκούμη Αγγελική
3.Κολοβού Πόπη
4.Καμπέλου Θεοδώρα
5.Ιωάννου Ειρήνη

6.Καλοσπύρος Αλέξανδρος

ΠΤΥΧΙΟ ΚΙΘΑΡΑΣ
1. Τερζής Χρήστος
2. Αγλαμίσης Παναγιώτης

ΠΤΥΧΙΟ ΒΙΟΛΙΟΥ
1. Λάγγας Γρηγόρης

ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΙΟΛΙΟΥ
1. Γιαβρούμης Όμηρος
2. Λάγγας Γρηγόρης

ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΙΘΑΡΑΣ
1. Τερζής Χρήστος
2 Μητρόπουλος Δημήτρης
3. Ρογάρης Δημήτρης
4. Κρατημένος Γιώργος

ΔΙΠΛΩΜΑ  ΠΙΑΝΟΥ
1.Κατσιρούμπα Γεωργία
2.Κοτσιώνη Σταμάτα
3.Κότσικας Γιώργος
4.Γιαβρούμη Μαρία
5.Κουρέτας Ανδρέας
6. Κολοβού Καλλιόπη

7. Καλοσπύρος Αλέξανδρος

ΠΤΥΧΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
1.Μάρκου Δημήτριος
2. Σμυρνιώτης Χρήστος
3. Μουρλάς Θανάσης

4. Ρογάρης Δημήτρης

ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΤΑ
ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Αθήνας, Θεσσαλονίκης και
Κέρκυρας  και Ιωαννίνων

1. Τερζής Χρήστος
2. Κοτσιώνη Αθανασία
3. Ρεκούμη Αγγελική
4. Ζαχαροπούλου Κυριακή
5. Καπόγιαννη Ιωάννα
6. Κατσιρούμπα Γεωργία
7. Μητρόπουλος Δημήτρης
8. Γιαβρούμης Όμηρος
9. Κολοβού Πόπη
10. Τόλη Πολυτίμη 
(Λύκειο Άργους)
11. Κοτσιώνη Σταμάτα
12. Τσιλιμίγκρα Χριστίνα
13. Καραφωτιάς Διονύσης
14. Θεοδωρόπουλος Σταύρος
15. Λάγγας Γρηγόρης
16. Κουρέτας Ανδρέας
17. Κωστούρος Σωτήρος
18. Κρατημένος Γιώργος
19. Γιαβρούμη Μαρία
20. Αποστολοπούλου Ελένη
21. Παπασίνος Παναγιώτης
22. Εικοσιπένταρχου Μαρία

23. Ρογάρης Δημήτρης
24. Σύριος Πάνος

25. Κωτσιόπουλος Παναγιώτης
26. Λάλεζας Δημήτρης

Translate »
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ